Projecten

Rotterdam

 • Opdrachtgever: Rijkwaterstaat.
 • Doel: Pilot ter bevordering Vis en macrofauna
 • Resultaat: Grotere opschaling gaat starten na positieve resultaten

Almelo

 • Opdrachtgever: Gemeente Almelo en waterschap Vechtstromen
 • Doel: Verbetering waterkwaliteit en vergroening binnenstad
 • Resultaat: Grotere biodiversiteit en aantrekkelijk winkelhart

Houten

 • Opdrachtgever: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en gemeente Woerden
 • Doel: Naleving KaderRichtlijn Water
 • Resultaat: Gezonder ecosysteem door meer vis en macrofauna.

Eindhoven

 • Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven
 • Doel: Aanleg ecologische zone voor projectontwikkeling
 • Resultaat: Nieuwbouw appartementen complex gestart

Breda

 • Opdrachtgever: Gemeente Breda
 • Doel: Duurzame verbetering ruimtelijke ordening binnenstad
 • Resultaat: Verbetering van waterkwaliteit en levendigere stadshaven

Delft

 • Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Delfland
 • Doel: Onderdeel van maatregelenpakket tegen blauwalg
 • Resultaat: Robuster ecosysteem en vermindering Blauwalg

Den Haag

 • Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Delfland
 • Doel: Pilot voor onderzoek naar toename vis en macrofauna
 • Resultaat: Pilot nog niet afgerond

Mechelen

 • Opdrachtgever: Gemeente Mechelen België
 • Doel: Vergroening binnenstad en waterkwaliteit verbeteren
 • Resultaat: Habitatcreatie in vlieten binnenstad