Habitat creatie

In Nederland is de Kade Richtlijn Water (KRW) de maatstaf voor de verbetering voor de waterkwaliteit. Het creëren van habitat voor vis en macrofauna is in dicht stedelijk gebied een moeilijke opgaven voor waterschappen, gemeente en Rijkswaterstaat. Urban Deltas heeft een systeem ontwikkeld om dit vanuit een drijvende structuur te bieden.

Door de harde kademuren veelal in damwand of steen en daarnaast de verplichting onze watergangen vrij te houden van te hardnekkige begroeiing verstoren we de habitat creatie voor vis en macrofauna. Drijvende structuren met oevervegetatie bieden hierin de oplossing.

Naast deze natuurlijke oplossing bied Urban Deltas ook verscheidende kunstmatige technieken. Zo plaatsen we kraamkamers voor vis, plaatsten we structuren voor macrofauna en kunnen we mosselkratten plaatsen indien een zuivering van het water gewenst is.

Gedurende een periode van twee jaar heeft ecologisch adviesbureau Waardenburg een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op een van onze projecten in Rotterdam. Doelstelling was het in kaart brengen van toe of afname visstand en macrofauna. De behaalde resultaten zijn dermate positief dat het voor opdrachtgever Rijkswaterstaat een groen licht heeft gegeven voor een opschaling van het gedachtegoed.

Bureau waardenburg heeft hierop de volgende video uitgegeven.