Urban Deltas

Building floating nature

OVER ONS

Urban Deltas is de synergie tussen Urban Green en weg en waterbouwer De Koning. Met deze samensmelting combineren we ecologische kennis met civiele techniek. Assertief en meedenkend in de planfase en tegelijkertijd daadkrachtig en resultaatgericht in uitvoering. Op deze manier benaderen de projecten van probleem tot fysieke oplossing. Snel schakelen en doelbewuste acties leiden uiteindelijk tot een kostenbesparing voor de opdrachtgever.

https://vimeo.com/200962014

HABITAT CREATIE

Urban Deltas is sterk in habitat creatie op plekken waar dit op traditionele manieren moeilijk of niet te realiseren is, denk hierbij als eerste aan dicht stedelijk gebied  Drijvende groene natuurlijke structuren zorgen voor de ideale habitat voor vis en macrofauna. Om een hoog ecologisch rendement te behalen kunnen we onder deze oevers diverse kunstmatige technieken toepassen. Zo garanderen we succes en behalen we de juiste resultaten.

RUIMTELIJKE ORDENING

Urban Deltas voelt zich thuis in dicht stedelijk gebied en houd met een nauwlettend oog ook de ruimtelijke ordening in de gaten. Het vergroenen van watergangen voor het verbeteren van de waterkwaliteit betekend ook dat boven water een zichtbare verandering plaats zal vinden. Met een achtergrond vanuit de Landschapsarchitectuur zorgen we ervoor dat de habitat creatie onder water, een lust voor het oog is boven water.

Technieken

Naast drijvende oevervegetatie is Urban Deltas sterk in het toepassen van verschillende kunstmatige technieken voor waterkwaliteit gerelateerde problemen

Onderzoeken

Onafhankelijk onderzoek heeft aantoonbare werking opgeleverd van de verschillende technieken voor habitatcreatie

Opdrachtgevers

  • Waterschappen
  • Gemeenten
  • Rijkswaterstaat
  • Landschapsarchitecten
  • Projectontwikkelaars

Persoonlijk

Een persoonlijke aanpak is de belangrijkste voorwaarde om tot een oplossing op maat te komen. Iedere locatie wordt nauw in ogenschouw genomen voor een doeltreffend resultaat

Voor het bieden van een gedegen oplossing komen wij graag in gesprek omdat elke locatie zijn eigen randvoorwaarden heeft en wij ten alle tijden maatwerk bieden.

Urban Deltas werkt oplossingsgericht

Wij zijn ervan overtuigd dat voor iedere locaties een passende oplossing te vinden is. Dit doen wij door oog te hebben voor specifieke situatie en gebruik te maken van het kennisnetwerk van onze partners.

Wij voeren opdrachten uit voor diverse opdrachtgevers en zijn altijd op zoek naar een samenwerking in de oplossing

Wij streven ernaar om voor alle betrokken partijen een heldere situatie te schetsen en op basis van reële verwachtingen een pragmatische op de locatie toegesneden oplossing te formuleren. de Joint venture Urban Deltas is ontstaan vanuit een hedendaagse manier van ondernemen. Het bundelen van krachten is de weg naar de toekomst. Zowel in Nederland als wereldwijd.